Email Marketing Servisi

Izaberite Odgovarajući Sadržaj

Email marketing je jedan od najefikasnijih i najuspešnijih načina za pronalaženje novih kupaca, pretvaranje posetioca u kupce i generisanje ponovljene prodaje od postojećih klijenata. Uz pomoć prave email marketing strategije, imačete dobar procenat konverzija.

Važno je zapamtiti da svaka elektronska poruka koju pošaljete pomaže u izgradnji odnosa koji imate sa korisnicima. Da biste uspešno razvili ove odnose - i povečali prodaju - potreban vam je pažljivo isplaniran pristup.

Email marketing je slanje promotivnih komercijalnih sadržaja putem elektronske pošte korisnicima koji su prihvatili da primaju date sadržaje. To je poslovna strategija za zadržavanje klijenata i povećavanje baze korisnika kroz izvršavanje i isporučivanje bitnih sadržaja.