Studio Webi, Danteova 3, Beograd

Rečnik pojmova u Internet marketingu

Digitalni marketing je eksplodirao tokom poslednjih 15 godina, a sa njim se pojavio i žargon pojmova koji su bitni za njega. Rečnik termina internet marketinga objašnjava definicije i terminologiju na jednostavnom, razumljivom jeziku. Redovno ćemo ažurirati ovaj rečnik i nadamo se da će biti od koristi.

Affiliate – Ovaj termin se koristi u affiliate marketingu, gde pojedinci postavljaju affiliate linkove koji im obično daju proviziju od kompanija s kojima su povezani. Vrsta internet marketinga u kojoj ste partner sa drugim veb sajtovima, pojedincima ili kompanijama.

Algoritam – algoritam je kompjuterski program koji pretraživači koriste za popisivanje i indeksiranje stranica, koji omogućava korisnicima da im se dostave relevantni rezultati pretraživanja .

Ažuriranje algoritama – Pretraživači redovno ažuriraju svoj algoritam kako bi ga prilagodili, kako bi osigurali relevantnost rezultata pretraživača i implementirali nove tehnologije za indeksiranje i rangiranje web stranica.

Aplikacija – Aplikacija je softver ili tehnologija (naziva se i aplikativni program), koji je dizajniran da obavlja određenu funkciju.

B2B – U internet marketingu, B2B (skraćenica od business-to-business) odnosi se na razmenu informacija, proizvoda ili usluga između kompanija.

Back-end alat – Back-end alat je aplikacija ili program koji se koristi za pozadinsko upravljanje sajta. Promene u ovom delu odražavaju se na vidljivom delu sajta.

Benchmark – Benchmark je referentna tačka u odnosu na nešto što se meri i upoređuje.

(Bounce rate) Stopa odlazaka- Ova metrika predstavlja broj ljudi koji su napustili web lokaciju nakon što su posetili samo jednu stranicu. Na osnovu Google-ovih preporuka prihvatljiva stopa odskoka je ispod 40%.

Branding – Brendiranje je jedan od marketinških zadataka koji se obavlja u cilju uspostavljanja imidža ili asocijacije na proizvod u svesti potrošača kroz različite vrste marketinških kampanja.

Dugme Call-to-action (CTA) – To je dugme postavljeno na sajtu koje podstiče posetioce da urade akciju koja se promoviše, kao što su poziv, prijavljivanje, registracija itd.

Code – Kod je skup instrukcija koje su napisane da omoguće programu da izvrši neki zadatak.

Sadržaj (Content) – Sadržaj je informacija koja prenosi priču, deli relevantne podatke i objašnjava nešto online korisnicima. Različiti tipovi sadržaja, kao što su pisani sadržaj, slike i video snimci, kreirani su da privuku, uključe i angažuju posetioce sajta, pratioce društvenih medija, pretplatnike e-pošte.

Konverzija – U online marketingu, prodaja se obično smatra konverzijom. Kada ostvarite konverziju, to znači da ste uspeli da pretvorite posetioce sajta u korisnike koji plaćaju. U zavisnosti od web sajta, različite akcije se takođe može smatrati konverzijom, kao što je prijavljivanje za newsletter, preuzimanje datoteke…

Konvertovanje – je termin koji se obično koristi za pretvaranje posetioca u klijente koji plaćaju.

KolačićiCookies, delovi podataka koji se šalju i čuvaju na računaru kada koristite pregledač za posete web sajtu. Svrha kolačića je da zabeleže aktivnosti tokom pregledavanja korisnika i da prilagode web lokaciju da odgovara interesima korisnika.

CPM cost-per-mile – predstavlja cenu za hiljadu pojavljivanja. Jedan od planova za oglašavanje, gde plaćate cenu za hiljadu pregleda.

CRO conversion rate optimization – CRO označava optimizaciju stope konverzije i predstavlja stopu kojom se posetioci, pretražujući vašu web lokaciju, pretvaraju u kupce.

Email marketing – Email marketing je vrsta internet marketinga u kojoj se proces promovisanja sajta sprovodi putem e-mail kampanje.

Angažman (Engagement) – Ovaj termin se odnosi na mogućnost povezivanja sa kupcima kako bi se uspostavila dugoročna veza i povećao uticaj.

Ulazna strana (Entry page) – ulazna stranica je stranica na web sajtu koju posetioci prvi put vide kada stignu. Naziva se i odredišnom stranicom (landing page)

eWoM (Electronic word of mouth) – Elektronska usmena preporuka je online verzija tradicionalnog marketinga. U ovom obliku, marketing se oslanja na pozitivnu ili negativnu izjavu o kompaniji, koju pružaju klijenti i koja se deli putem online medija, kao što su društvene mreže, e-pošta.

Izlazna strana (Exit page) – Izlazna stranica je poslednja stranica kojoj korisnici pristupaju pre nego što napuste sajt.

Google penali – Google penali imaju negativan uticaj na rangiranje vašeg sajta. Penali mogu biti zbog ažuriranja algoritma, ili se vaš sajt može kazniti zbog upotrebe tehnika manipulacije i obmanjivanja, koje se nazivaju Black Hat SEO

HTML stranica – HTML označava Hipertekt Markup Language i predstavlja standardizovani sistem za označavanje tekstualnih datoteka. HTML stranica je web stranica koja koristi HTML za označavanje sadržaja, što pretraživačima omogućava da identifikuju različite delove teksta.

HTML validator – je program koji se koristi za proveru elemenata za označavanje HTML-a kako bi se otkrile eventualne greške.

Impresija (Impression) – U internet marketingu, Impresija, koji se naziva i pregled (View), postiže se svaki put kada online posetilac vidi informacije

Inbound marketing – Ulazni marketing se odnosi na aktivnosti koje obavljaju marketeri u cilju privlačenja posetilaca na web stranicu, gde želite da ih konvertujete.

Ključna reč (Keyword) – Ključna reč je reč ili fraza koja se koristi za opisivanje sadržaja web stranice. Ključne reči se koriste u različitim vrstama internet marketinga, kao što su SEO, plaćeno oglašavanje itd.

Gustina ključnih reči (Keyword density) – Gustina ključne reči je procenat upotrebe ključne reči ili ključne fraze na stranici.

Istraživanje ključnih reči – Ovo se odnosi na proces pronalaženja najrelevantnijih ključnih reči koje treba da koristite na vašem sajtu, kada je u pitanju optimizacija sadržaja. Budući da su rezultati pretraga kategorizovani na osnovu ključnih riječi, morate koristiti samo relevantne ključne reči kako biste bili sigurni da privlačite relevantne posete.

Preterivanje sa ključnim rečima (Keyword stuffing) – je proces dodavanja previše ključnih reči sadržaju. Svrha ove aktivnosti je da se manipuliše algoritmom pretraživača u cilju boljeg rangiranja web stranice. Ovu praksu pretraživači kažnjavaju, zbog čega se ne preporučuje primena preterivanja ključnih riječi u optimizaciji sadržaja.

KPI (Key performance indicator) – Ključni indikator učinka je vrsta merenja koja se koristi za procenu uspešnosti web lokacije.

Odredišna stranica (Landing page) – je stranica koja se pojavljuje nakon što je korisnik kliknuo na vezu u rezultatu pretrage, oglas pretrage, link objavljen na društvenim medijima, link uključen u kampanju e-pošte, itd.

Lead – U online marketingu, lead je potencijalni kontakt za prodaju. To su oni kontakti koji će najverovatnije postati vaši klijenti, zbog svojih interesa, potreba i sl. Različite strategije internet marketinga koriste se za generisanje potencijalnih klijenata.

Meta tag – To je sistem kodiranja koji se koristi u HTML-u za označavanje sadržaja web stranice kako bi se omogućilo da pretraživači razumeju podatke. Meta tagovi daju meta podatke o HTML dokumentu.

Metric – je mera koja se koristi za praćenje i nadgledanje određenog elementa web sajta kako bi se procenio njegov učinak.

Mobilni uređaj – Mobilni uređaj je mali prenosivi računarski uređaj, kao što je pametni telefon ili tablet.

Mobile-friendly – Ovaj termin se obično koristi za dizajn sajta koji je prilagođen mobilnim uređajima. Sajt koji korisnici mogu da koriste na bilo kom mobilnom uređaju, a da to ne ugrožava korisničko iskustvo.

Off-page – Faktori koji utiču na rangiranje, a koji nisu dostupni na samoj web stranici uključuju eksterne linkove.

Online oglašavanje – koje se naziva i internet oglašavanje, je oblik marketinga koji koristi internet za promovisanje poslovanja i distribuciju promotivnih poruka.

On-page – faktori koji utiču na rangiranje, koji su dostupni na samoj web lokaciji, uključuju tagove, ključne reči, sadržaj itd.

Optimizacija – je proces unapređenja različitih on-site and off-site elemenata u skladu sa SEO smernicama, kako bi se poboljšalo pozicioniranje sajta na stranicama sa rezultatima pretraga. Mogu se optimizovati različiti aspekti, kao što su optimizacija sadržaja, optimizacija naslova, optimizacija slika, optimizacija video zapisa itd.

Organski doseg (Organic reach) – ukupan broj osoba koje su videle vašu web lokaciju ili post putem neplaćene distribucije.

Outbound marketing – Outbound marketing se odnosi na korišćenje spoljnih izvora. Za razliku od inbound marketinga, outbound metode koriste eksterne izvore i plaćene i neplaćene za generisanje potencijalnih klijenata i poboljšanje performansi web lokacije.

Plaćeni doseg (Paid reach) – Ukupan broj ljudi koji su videli vašu web lokaciju ili post putem plaćene distribucije.

Personalizacija – Ovo se odnosi na proces prilagođavanja nečemu prema specifičnim potrebama. Personalizacija je pristup koji se posebno preporučuje u marketingu društvenih medija, kao i u email marketingu, jer vam omogućava da uspostavite vezu sa društvenim foloverima ili e-mail pretplatnicima.

Platforma – je kompjuterski sistem na kojem se pokreće aplikacija.

Pozicioniranje – pozicioniranje se odnosi na poziciju web stranice na stranicama s rezultatima pretraga. Pošto stranice postavljene na vrhu rezultata dobijaju više poseta, pozicioniranje je važna aktivnost internet marketinga.

PPC – PPC, skraćenica od pay-per-click, je vrsta plaćenog oglašavanja koje se koristi u online marketingu, gde oglašivači plaćaju svaki put kada korisnik klikne na oglas, koji se može prikazati na stranicama rezultata pretraga ili na društvenim mrežama.

Rangiranje – se odnosi na poziciju web sajta na stranicama rezultata pretrage. Kako pretraživači pozicioniraju sajtove na osnovu različitih kriterijuma koji utiču na rangiranje, važno je da pratite smernice za pretraživače kako biste poboljšali rangiranje i na taj način promovisali web lokaciju.

Reach – Reach je ukupan broj ljudi koji mogu da vide vašu poruku ili internet marketing kampanju.

Referral – Ovo se odnosi na stranicu koja se povezuje na drugu stranicu.

ROI – Povrat investicija, obično poznat kao koeficijent profitabilnosti, je korist koju je investitor ostvari kroz svoja ulaganja. ROI je poređenje profita koji ste ostvarili i početne investicije.

Upit za pretragu (Search query) – je termin koji korisnik unese u pretraživač. Postoje različiti tipovi upita za pretraživanje, u zavisnosti od vrste informacija koje korisnici pretražuju pomoću pretraživača.

SEM – Search engine marketing je vrsta internet marketinga gde se sajt promoviše kroz pretraživače, koristeći i neplaćene (SEO) i plaćene (PPC) metode.

SEO – Optimizacija za pretraživače je vrsta internet marketinga u kojoj se rangiranje sajta poboljšava korišćenjem neplaćenih metoda.

SERP – SERP označava stranicu sa rezultatima pretrage, a to je stranica koja se prikazuje korisnicima nakon što upišu upit za pretraživanje u pretraživač. Stranica sa rezultatima prikazuje rezultate koji se odnose na upit, uključujući i sponzorirane (plaćene) rezultate, kao i organske rezultate.

CMM – Marketing na društvenih medijima je vrsta online marketinga koji koristi društvene medije za promovisanje poslovanja, povećanje prometa i generiranje potencijalnih klijenata.

Strategija – je dobro razvijen poslovni plan koji uključuje plan i analizu trenutne situacije, ciljeve koji se trebaju postići sprovođenjem strategije, set akcija koje treba izvršiti, kao i načine za praćenje i mere efikasnost strategije.

Ciljna publika (Target audience) – Ciljna publika je grupa korisnika na mreži koju želite da dosegnete. Trebalo bi da optimizujete svoju internet marketing strategiju kako biste maksimalno povećali šanse da dostignete svoju ciljnu publiku, jer je veća verovatnoća da će ti korisnici postati klijenti, pretplatnici, foloveri itd.

Ciljanje (Targeting) – Obično se odnosi na izbor potencijalnih kupaca, kako bi se uspostavila grupa, često nazvana ciljna grupa, onih koji su najverovatnije da postanu vaši klijenti.

Zaštitni znak (Trademark) – je dizajn koji je prepoznatljiv i predstavlja sliku kompanije, biznisa ili pojedinca.

Saobraćaj (Traffic) – saobraćaj se odnosi na protok podataka. Kada je reč o web stranicama, saobraćaj predstavlja količinu podataka poslanih i primljenih od strane posetioca te web stranice.

URL – Uniform Resource Locator odnosi se na lokaciju datoteke na internetu. To je adresa sajta, koju unosite u pretraživač kako biste pronašli određenu web lokaciju.

User – korisnik je osoba koja koristi internet kako bi pronašla informacije ili uspostavila kontakt.

Vidljivost (Visibility) – je šansa da se Vaša web stranica pojavi na stranicama u rezultatima pretrage. Internet marketing treba da poveća vidljivost web sajta i na taj način poveća mogućnost da se sajt pojavljuje u organskim rezultatima.

Session, je merenje koje se koristi da označi radnju korisnika koja se dešava u određenom periodu.

W3C – predstavlja konzorcijum World Wide Web i predstavlja zajednicu koja radi na razvoju i unapređenju web standarda.

Alat za web analitiku (Web analytics tool) – Ovi alati se koriste kao deo web analitike, u svrhu praćenja i analize performansi sajta.

Web browsing – Pretraživanje je proces korišćenja pretraživača, softverske aplikacije, u cilju traženja informacija na mreži.

Webmaster – je osoba koja kreira i upravlja web stranicom.

Analiza web sajta (Website analytics) – Zbirka različitih metrika, kao što su posete sajtu, stopa odskoka, trajanje sesije, preporuke, itd. Ovi podaci o web lokaciji koriste se za analizu i praćenje rada lokacije.

Website directory – koji se naziva i direktorijum veza, je sajt koji je specijalizovan za povezivanje sa drugim web sajtovima, koji su podeljeni na osnovu kategorija.

Navigacija sajta – predstavlja strukturu sajta koji se koristi za usmeravanje korisnika na različite delove web sajta.

Website saturation – Ovaj termin se odnosi na broj web stranica iz jednog domena, koje indeksiraju pretraživači.