Studio Webi, Danteova 3, Beograd

SEO rečnik pojmova termina i fraza

Optimizacija za pretraživače je važna za kreatore online poslovanja. Ali pre nego počnete da radite na tome morate da razumete neke osnovne SEO termine koje smo staviki u  SEO rečnik.

200 Status OK
Kod odgovora servera gde je zahtev za datoteku bio uspešan. Na primer, stranica ili slika su pronađeni i pravilno učitani u pretraživaču.

301 Trajno prebačen
Kod odgovora servera gde je datoteka trajno premeštena na novu lokaciju. Kada se postavi, pretraživači prosleđuju link na novu lokaciju.

302 Privremeno se seli
Kod odgovora servera gde je datoteka privremeno premeštena na novu lokaciju i ubrzo će biti preusmerena nazad. Ovo je pandan 301, retko se koristi, ali je i dalje koristan kada je potrebno.

404 Nije pronađen
Kod odgovora servera gde datoteka nije pronađena. Pregledač će prikazati poruku o grešci. Datoteka je možda izbrisana, premeštena ili pogrešno unesena u adresnu traku.

503 Servis nije dostupan
Kod odgovora servera gde je server privremeno nedostupan. To se obično dešava zbog toga što je server previše zauzet ili se na njemu radi održavanje.

Above The Fold
Sadržaj koji se pojavljuje na web sajtu pre nego što korisnik pomeri miša.

AJAX
Asinhroni JavaScript i XML – vrsta programiranja koja web stranici omogućava slanje i primanje informacija sa servera da se stranica dinamički menja bez ponovnog učitavanja.

Algoritam
Niz pravila i formula koje imaju pretraživači da bi automatski procenjivali, kvalifikovali i prikazivali web lokacije u svom indeksu.

Algorithm Update
Promene koje pretraživač unosi u određene komponente postojećeg aktivnog algoritma.

ALT Text
Deo HTML-a koji opisuje datoteku slike da bi pretraživači razumeli o čemu se radi. Takođe će se prikazati kada je datoteka povezana pogrešno.

AMP
Accelerated Mobile Pages – mehanizam koji omogućava da se stranice učitaju brže na mobilnim uređajima zbog lakše HTML sintakse.

Analytics
Softver koji prikuplja podatke o web sajtu i ponašanju korisnika, npr. Google Analytics.

Anchor Text
Tekst hiperveze.

API
Application Programming Interface – definisane metode komunikacije između različitih komponenti i sistema.

AD rang
Način na koji pretraživač određuje prednost koja se daje oglasima i gde se oni prikazuju na stranici. Faktori uključuju iznos ponude, kvalitet oglasa, njegovu relevantnost za pojam pretraživanja i standard „odredišne stranice“.

Authority
Faktor koji algoritmi pretraživača uzimaju kao pokazatelj kvaliteta i popularnosti, izvedeni iz ulaznih veza sa eksternih web lokacija.

B2B
Business-to-Business – odnosi se na prodaju drugim kompanijama, za razliku od prodaje direktno klijentima.

B2C
Business-to-Customer – odnosi se na prodaju potrošačima umesto na prodaju drugim kompanijama.

Backlink
Još jedan termin za ulaznu vezu.

Baidu
Pretraživač kreiran u januaru 2000. Najpopularniji pretraživač u Kini.

Bing
Pretraživač koji je Microsoft kreirao 2009. godine, zamenjujući Microsoft Live Search.

Black Hat SEO
Praksa poboljšanja vidljivosti sajta kroz taktike koje su protiv smernica koje imaju pretraživači. Ovo može uključivati gomilanje ključnih riječi, kupovinu linkova, maskiranje i još mnogo toga.

Blog
Blog čini niz hronološki organizovanih unosa tekstova, koji se prikazuju na web stranicama putem automatizovanog softvera koji omogućuje veoma jednostavno kreiranje i vođenje.

Bookmark
Da biste sačuvali resurs na webu za kasnije pregledavanje, obično se vrši preko pretraživača.

Bounce Rate – Stopa odbijanja
Procenat posetilaca koji napuste web sajt nakon dolaska na odredišnu stranicu, umesto da pogledaju više stranica.

Breadcrumb
Navigacioni element koji se koristi da pomogne posetiocima da razumeju gde se nalaze u okviru web sajta.

Broken Link
Veza koja vodi do stranice ili resursa koji ne postoji.

Browser
Program koji se koristi za pregled i istraživanje svetske mreže. Popularni internet pretraživači uključuju Chrome, Firefox, Opera, Internet Explorer i Safari.

Cache
Tehnologija koja privremeno skladišti web sadržaj, kao što su slike, kako bi se smanjilo vreme učitavanja stranica.

Cached Page
Snimak web stranice koja se pojavila kada ju je pretraživač zadnji put indeksirao.

Canonical Tag
Element HTML koda koji specificira željeni URL web sajta, kada više URL-ova ima isti ili sličan sadržaj, da bi se smanjili problemi sa dupliranim sadržajem. Primer bi bile stranice za e-trgovinu.

Chrome
Najpopularniji pretraživač na svetu koji je razvio Google.

Click Bait
Sadržaj dizajniran da privuče ljude da kliknu, obično tako što preuveličava ili namerno obmanjuje sa naslovima u nastojanju da poveća saobraćaj na sajtu.

Cloaking
Prikazivanje različitih sadržaja korisnicima i pretraživačima. Tehnika koju obično koriste black hat SEO stručnjaci.

CMS
Sistem za upravljanje sadržajem – softver koji se koristi za upravljanje sadržajem web lokacije, uključujući kreiranje, modifikaciju, oblikovanje i objavljivanje.

Comment Spam
Objavljivanje generičkih ili irelevantnih komentara na blogu isključivo u svrhu generisanja saobraćaja ka drugoj lokaciji.

Content – Sadržaj
Svi elementi koji sačinjavaju web stranicu na front-endu, namenjeni korisnicima.

Crawler
Ovo je „pretraživački bot“ koji radi na internetu, tražeći web lokacije za indeksiranje.

Content Farm
Web sajt koji sadrži veoma velike količine sadržaja, tipično niskog kvaliteta ili agregirane sa drugih sajtova, generisanih isključivo radi manipulacije rangiranjem na pretraživačima.

Kontekstualno oglašavanje
Reklamni programi koji generišu relevantne reklame na osnovu sadržaja web stranice.

Konverzija
Kada korisnik završi željenu radnju na web lokaciji. Prijave ili prodaja su primeri konverzija.

Stopa konverzije
Procenat konverzije u odnosu na broj korisnika koji su videli ponudu.

Cookies
Tehnologija koju vlasnici web sajtova koriste za praćenje aktivnosti korisnika i pohranjivanje korisničkih informacija za buduće posete.

Autorsko pravo
Zakonska prava na objavljivanje i reprodukciju određenog dela.

CPA
Cena po akviziciji – iznos novca koji je potreban za dobijanje kupaca ili korisnika.

CPC
Cena po kliku – cena koja se naplaćuje za svaki klik oglasa.

CPM
Cost Per Mille – cena koja se naplaćuje za svakih hiljadu prikaza oglasa.

Crawl Depth
Koliko je web sajt duboko indeksiran.

Crawl Error
URL-ovi koje robot pretraživača ne može da indeksira.

Crawl Frequency
Koliko često je web lokacija indeksirana.

CRO
Conversion Rate Optimization – proces optimizacije web lokacije putem pisanja sadržaja ili dizajna kako bi se poboljšale konverzije.

CSS
Cascading Stile Sheets – CSS je jezik formatiranja pomoću kog se definiše izgled elemenata web stranice.

CTA
Call To Action, Poziv na akciju – marketinški termin dizajniran da podstakne korisnika da preduzme određenu akciju npr. „Kliknite ovde“.

CTR
Click Through Rate – procenat kada se rezultat klikne u odnosu na to koliko puta je prikazan.

Deep Link
Veza koja upućuje na internu stranicu web lokacije, za razliku od početne stranice.

Deindex
Kada pretraživač ukloni web-stranicu, bilo privremeno ili trajno, iz njihovog indeksa i pojavljivanja na stranicama s rezultatima pretrage.

Dedicated Server
Server koji je ograničen na serviranje jedne web stranice ili više manjih web stranica u vlasništvu jednog entiteta. To se obično radi da bi se osigurala pouzdanost, vreme rada i brzina.

Demografija
Statistički podaci ili karakteristike koje definišu i identifikuju segmente populacije.

Directory
Velika lista web stranica organizovanih po kategorijama.

Direct Traffic
Korisnici koji stižu do vašeg web sajta direktno preko adresne trake ili obeleživača.

Disavow
Zahtev koji je podnet pretraživačima od vlasnika web sajtova da zanemare određene linkove koji upućuju na njih, u pokušaju da ublaže svaku šansu da budu kažnjeni za uočeni pokušaj manipulacije rangiranjem.

DMOZ
Projekat Open Directori – najveći direktorijum web sajtova koji je uređivao čovek.

Dofollov
Standardni tip veze koji pretraživači mogu pretraživati i indeksirati. Suprotno od nofollov veze.

Domain
Adresa web lokacije, koja se obično završava ekstenzijom, kao što su .com, .org ili .net.

Domain Authority
Merni podatak s rezultatom između 0-100, koji neki koriste za merenje autoriteta web lokacije i naknadne sposobnosti rangiranja.

Doorway Page
Web stranica kreirana da se rangira u pretragama za određene ključne reči, u svrhu preusmeravanja korisnika na drugu web lokaciju. Uobičajena tehnika za crni šešir SEO.

Duplicate Content
Sadržaj koji je sličan ili identičan onom na drugoj web lokaciji ili stranici. Izbegavanje dupliranja sadržaja se preporučuje da bi se izbegla degradacija ili devalvacija od strane pretraživača koji preferiraju da prikazuju jedinstveni, originalni sadržaj.

Dwell Time – Vremena zadržavanja
Trajanje između korisničkog klika na rezultat pretrage i njihovog naknadnog vraćanja na rezultate pretraživanja – može se shvatiti kao kombinacija stope napuštanja stranice i vremena na stranici. Kratko vreme zadržavanja može biti pokazatelj slabijeg sadržaja za pretraživače.

eCommerce
Poslovni model kupovine i prodaje proizvoda na mreži.

Engagement Metrics – Metrike angažovanja
Merenje načina na koji angažovane korisnike privlače određene web stranice ili web lokacije.

Exact Match Domain
Domen koji odgovara upitu pretraživanja bez dodatnih znakova. Tačni domeni podudaranja nekada su se smatrali vrednim sredstvom za rangiranje web lokacije.

Favicon
Mala ikona koja se pojavljuje u adresnoj traci kada posećujete određeni web sajt. Ova ikona će takođe biti prikazana kada je URL adresa obeležena.

Featured Snippet
SERP karakteristika koja sadrži namenski blok sadržaja iznad rezultata pretrage u pokušaju da odgovori na upit korisnika što je pre moguće. Istaknuti isječci se obično pojavljuju kada se pinguje pitanje.

Firefox
Popularan, open web pretraživač.

Footer Link
Linkovi koji se pojavljuju u donjem delu stranice ili u podnožju web sajta.

Frames
Tehnologija koja omogućava prikazivanje više stranica na jednoj URL adresi.

FTP
File Transfer Protocol – protokol za prenos podataka između računara.

Gateway Page
Drugo ime za ulaznu stranicu.

Geotargeting
Tehnika za ciljanje publike na osnovu geografske lokacije.

Googlebot
Softver koji je Google razvio za automatsko indeksiranje web-a za njihov indeks, obično poznat kao „robot“ ili „pauk“.

Google
Pretraživač koji je stvoren u septembru 1998. Doživljava se kao zlatni standard tehnologije pretraživanja.

Google oglasi
Platforma za oglašavanje, namenjena da pomogne vlasnicima web lokacija da kreiraju oglase za prikazivanje na Google stranicama rezultata pretraga po PPC modelu. Ranije poznat kao Google AdWords.

Gugl analitika
Besplatna analitička platforma kreirana da pomogne vlasnicima web lokacija da analiziraju promet i razumeju nameru i ponašanje publike.

Google Keyword Planner – Google Planer ključnih reči
Alat za istraživanje ključnih reči koji obezbeđuje Google, generiše ideje za ključne reči i pruža važne informacije u vezi sa težinom ključnih reči, cenom po kliku (CPC) i obimom pretrage.

Google Search Console – Google konzola za pretragu
Besplatna platforma za vlasnike web lokacija da prate, optimiziraju i održavaju svoje prisustvo u Google rezultatima pretraživanja. Ranije poznat kao Google Webmaster Tools.

Google Trends
Alat koji je stvorio Google da bi istražio najnovije trendove i teme pretraživanja u vizuelnom formatu.

Google smernice za webmastere
Smernice koje je stvorio Google da pomognu vlasnicima web sajtova da razumeju najbolje prakse, uključujući prakse koje mogu dovesti do devalvacije algoritama.

Gray Hat SEO
SEO strategije koje prate liniju smernica za pretraživače. Grey Hat SEO nije nešto između crnog šešira i belog šešira, kao što mnogi misle o tome, to je praksa da se koriste tehnički zakonske metode za poboljšanje rang liste.

Guest Blogging
Taktika izgradnje veze koja uključuje kreiranje sadržaja za druge web stranice u zamenu za link.

.htaccess
Datoteka konfiguracije servera koja se može koristiti za zaštitu lozinki, prepisivanje ili preusmeravanje datoteka.

Head Term
Kratka, popularna ključna reč sa visokim opsegom pretrage.

Oznaka naslova
Naslovi sadržaja na web stranici, prikazani kao HTML sintaksa <h1>. Naslovi su korisni za pretraživače da bolje procene strukturu teksta na stranici i da korisnici preglednije vide stranicu.

Početna stranica
Podrazumevana ili uvodna stranica web sajta.

HTML
Hypertext Markup Language – osnovni kod koji programeri koriste za kreiranje web stranica.

HTTP
Hypertext Transfer Protocol – najčešće korišćeni protokol za komunikaciju između servera i web pretraživača.

HTTPS
Hipertekt Transfer Protocol Secure – HTTP koji koristi sloj sigurnih utičnica (SSL) za šifrovanje podataka koji se prenose između web sajta i web pregledača.

Hiperlink
Anchor koje usmerava korisnike s jedne web stranice na drugu. Obično se naziva veza.

Image SEO
Praksa optimiziranja slika web lokacije da bi se pojavila u rezultatima pretraživanja slika.

Impression
U SEO-u pojavljivanja se često odnose na broj ljudi koji vide vašu veb stranicu u rezultatima pretrage.

Inbound Link
Dolazni link sa spoljnog izvora.

Index
Baza podataka pretraženih web stranica koje pretraživač pohranjuje za preuzimanje rezultata pretraživanja.

Indexed Page
Web stranica koju je otkrio robot i koja je dodata indeksu pretraživanja, što je čini pogodnom za pojavljivanje u rezultatima pretrage za relevantne upite.

Infographics
Informacije predstavljene u grafičkom formatu kako bi bile sažete i lako razumljive.

Information Architecture
Kako je web stranica organizirana i gde se na web stranicama nalaze različiti sadržaji i navigacijski elementi.

Interna veza
Veze sa jedne stranice na drugu stranicu na istom domenu.

Internet
Ogromna globalna mreža računara povezanih preko TCP / IP.

Internet Explorer
Web pregledač koji je razvio Microsoft.

IP
Internet protokol – adresa na kojoj svaki računar povezan na internet ima IP adresu. Neke wlokacije i serveri imaju jedinstvene IP adrese, ali većina hostuje više web lokacija na zajedničkoj IP adresi.

ISP
Pružalac Internet usluga – kompanija.

JavaScript
Popularni programski jezik koji može značajno poboljšati funkcionalnost sajta. Pretraživači nisu u mogućnosti da indeksiraju većinu JavaScript sadržaja.

Keyword – Ključna reč
Fraza koju korisnici unose da bi pronašli ono što traže.

Keyword Density – Gustina ključnih reči
Koliko puta se ključna reč pojavljuje podeljena sa ukupnim brojem reči na stranici, izražena kao procenat.

Keyword Research
Proces otkrivanja relevantnih tema i ključnih reči koje korisnici traže, uključujući i druge besplatne metrike kao što je obim pretrage.

Keyword Stuffing
Veštačka podizanje gustine ključnih reči sa jedinom svrhom višeg rangiranja. Uobičajena tehnika za crni šešir SEO.

Knowledge Graph
Entitetske pretraživačke baze podataka ponekad koriste za prikazivanje informacija o ljudima, mestima i stvarima u panelu za relevantne upite u SERP-ovima.

KPI
Key Performance Indicator – Ključni indikator učinka – merenje koje poslovni subjekti koriste za praćenje marketinških i poslovnih ciljeva.

Početne stranice
Stranica koju korisnik dosegne kada klikne na rezultat u SERP-ovima. Poznate i kao ulazne stranice.

Lead
Potencijalni kupac koji je pokazao interes za određeni proizvod ili uslugu.

Lead Generation
Praksa marketinga i promocije u cilju generisanja leadova za biznis.

Link
Pogledajte hipervezu.

Link Bait
Namerno provokativan, kontroverzan ili obmanjujući sadržaj koji ima za cilj da privuče veze sa drugih lokacija.

Link Building
Proces privlačenja linkova na određenu web stranicu.

Link Exchange
Razmena veza sa drugim webmasterima, obično u istoj kategoriji, u pokušaju da se poveća vidljivost u pretraživačima.

Link Farm
Velika mreža web stranica koje se međusobno povezuju, ručno ili automatski.

Link Juice
Neformalni termin koji se odnosi na autoritet veze.

Link Sculpting
Unutrašnji proces povezivanja prosleđivanja autoriteta određenim stranicama unutar sajta dok se to ne radi za druge, manje važne stranice.

Local SEO
SEO za lokalne kompanije – obično se odnosi na vidljivost pretraživača unutar određenog geografskog područa gde ta delatnost služi.

Link Profile
Portfolio ulaznih linkova za bilo koju stranicu ili sajt.

Long Tail Keywords
Za razliku od termina head term, long tail keywords su duži, specifičniji upiti za pretraživanje koji imaju znatno manji obim pretraživanja.

LSI
Latent Semantic Indexing – metoda pronalaženja informacija osmišljena da pomogne pretraživačima da identifikuju ispravan kontekst reči.

Mašinsko učenje
Podskup veštačke inteligencije gde sistem koristi podatke da bi naučio i prilagodio složeni proces bez ljudske intervencije.

Meta opis
Kratak opis stranice koju uglavnom koriste pretraživači. Ovaj opis se ne prikazuje nigde na sajtu.

Meta Keywords
Spisak relevantnih ključnih reči koje su pretraživači ranije koristili da bi bolje razumeli stranicu.

Meta Tags
HTML sintaksa za meta opis i meta ključne reči.

MFA
Made for Advertisements – web stranice koje su isključivo kreirane kao mesto za oglašavanje.

Mirror Site
Web lokacija koja prikazuje ili kopira sadržaj druge web lokacije.

MSN
Microsoft Netvork – popularni web portal koji pokreće Bing pretraga.

Natural Language Processing
Algoritmi koji pokušavaju da shvate pravu nameru upita za pretragu, a ne samo da uporede rezultate sa ključnim rečima.

Negative SEO
Negative SEO je bilo koja taktika koja se izvodi sa namerom da negativno utiče na rangiranje URL-a, a možda i na domenu domaćina, manipulacijom varijable unutar linkova, sadržaja ili korisničkih signalnih grupa.

Niche
Tema ili oblast za koju je web sajt kreiran.

Noindex
Naredba u HTML-u koja upućuje robote da ne indeksiraju stranicu, a zatim se ne pojavljuju u SERP-ovima.

Nofollov
Atribut koji se koristi za sprečavanje veze sa autorizacijom veze. Obično se koristi na sajtovima sa korisničkim sadržajem kao što su forumi ili komentari na blogu.

Off Page SEO
Ovo su informacije koje nije lako videti na web sajtu. To su stvari kao što su naslovi stranica, bogati isječci i meta podaci.

ON Page SEO
Odnosi se na lako vidljiv sadržaj veb stranice, poput sadržaja i članaka. Analiza SEO stranice znači kvantifikovanje broja ključnih reči na stranici i uvid u to koliko je on optimizovan.

Opera
Web pretraživač prvi put pokrenut 1995. godine.

Organic Results
Neplaćeni oglasi koji se nalaze na SERP-ovima. Suprotno od plaćenih rezultata.

Outbound Links
Odlazna veza sa spoljnim izvorom.

Paid Links
Praksa kupovine linkova sa drugih lokacija za autoritet. Najčešća taktika crnog šešira.

Paid Results
Oglasi koji se pojavljuju iznad, ispod ili pored organskih rezultata u SERP-ovima.

PageRank
Merenje važnosti stranice na osnovu dolaznih linkova sa drugih stranica. Napravljen od strane Google-a i nazvan po ko-osnivaču, Lariju Page.

PBN
Mreža privatnih blogova – mreža blogova koji se koriste u sivom šeširu SEO za generisanje povratnih veza.

PHP
Hipertekst Preprocessor – skriptni jezik koji se koristi za kreiranje dinamičkog sadržaja na web stranicama.

Portal
Web sajt koji nudi široku lepezu usluga kao što su vesti, e-pošta, vremenska prognoza i pretraživanje, npr. Yahoo!

Position
Pozicija gde je stranica u SERP rezultatima.

PPC
Platite po kliku – marketinški model u kojem oglašivači plaćaju naknadu svaki put kada se klikne na jedan od njihovih oglasa.

Query
Ključne reči u zahtevu za pretragu.

Reciprocal Links
Linkovi stavljeni u zamenu za druge. Recipročni linkovi su uobičajeni oblik razmene linkova.

Redirect
Preusmeravanje korisnika ili robota pretraživača sa tražene stranice na zamensku stranicu. Dve vrste preusmeravanja uključuju privremeno (302) preusmeravanje ili trajno (301) preusmeravanje.

Referrer
Izvor iz koga je došao posetilac web sajta.

Registrar
Kompanija koja dozvoljava svakome da registruje imena domena.

Relevantnost
Direktno povezivanje ključne reči ili web stranice sa upitom ili temom.

Reputation Management
Podskup SEO i online marketinga koji uključuje kreiranje, vođenje i upravljanje javnom percepcijom brendova.

Responsive
Tehnologija koja omogućava web stranicama da se automatski prilagode bilo kojoj rezoluciji ekrana korisnika.

Retargeting
Marketinški model u kojem se oglasi ciljaju na osobe koje su prethodno posetile određenu web-stranicu.

Rich Snippet
Poboljšani unos u SERP obično je uzrokovan implementacijom strukturiranih podataka.

Robot
Programirana aplikacija koja može da pokreće automatizovane zadatke. Roboti za pretraživače, poznati i kao „pauci“ ili „pretraživači“, imaju zadatak da pronađu, analiziraju i indeksiraju što je više moguće internet stranica na internetu, povremeno prelazeći veb stranice kako bi njihov indeks bio ažuran.

Robots.txt
Datoteka u osnovnom direktorijumu web sajta, koja se koristi za ograničavanje i kontrolu ponašanja robota pretraživača.

ROI
Povrat investicije – merenje koliko prihoda se generiše u odnosu na uložena sredstva.

RSS
Real Simple Sindication – metoda udruživanja informacija sa čitačem ili drugim softverom koji omogućava ljudima da se pretplate na kanal ili blog.

Safari
Popularni prertaživač koji je razvila kompanija Apple.

Sandbox
Špekulativna, privremena faza vidljivosti na kojoj je web lokacija indeksirana od strane pretraživača, ali se ne pojavljuje u SERP-ovima.

Schema
Zajednička smernica za strukturirane podatke. Zajednički rad Google-a, Yahoo-a, Microsoft-a i Iandek-a.

Scrape
Automatski prikuplja informacije ili sadržaj pomoću skripte ili softvera.

Pretraživač
Web aplikacija koja se koristi za pronalaženje relevantnih informacija na internetu. Tražilice se uglavnom sastoje od softvera za indeksiranje poznatih kao pauci ili roboti, indeksa, algoritma i SERP-ova.

Operatori pretrage
Napredni formati pretrage koji se koriste za dohvat izuzetno specifičnih rezultata za upit pretraživanja.

SEM
Search Engine Marketing – marketing web sajta preko pretraživača tj. SEO i PPC.

SEO
Search Engine Optimization – optimizacija web stranice za vidljivost u rezultatima pretraga.

SERPs
Stranice sa rezultatima pretrage – gde pretraživači prikazuju rezultate za upit.

Server
Računari se koriste za hostovanje datoteka i posluživanje na internetu.

Sitemap
Lista svake stranice web sajta u sekvencijalnom redosledu kako roboti pretraživača pretražuju i razumeju sveukupni kontekst, relevantnost i hijerarhiju lokacije.

SMM
Social Media Marketing – promocija brenda, proizvoda ili usluge putem kanala društvenih medija.

Spam
Neželjeno oglašavanje.

Split Testing
Kontrolisani eksperiment koji koristi dve različite veb stranice sa sličnim porukama da bi pronašao stranicu sa najboljom izvedbom za dalju upotrebu. Takođe poznat kao “A / B testiranje”.

SSL
Secure Sockets Laier – digitalni sertifikat koji se koristi za identifikaciju identiteta web lokacije i za šifrovanje informacija koje se šalju serveru koristeći tehnologiju Secure Sockets Layer.

Strukturirani podaci
Standardizovani format pružanja informacija o stranici i klasifikacija sadržaja stranice kako bi pretraživačima pomoglo da bolje razumiju sadržaj web lokacije.

Oznake podnaslova
Naslovi koji se koriste kada je sadržaj razbijen u pododjeljke, daje stranicama veću strukturu i hijerarhiju. Prikazuje se kao HTML sintaksa sa opsegom od <h2> do <h6>, povećavajući broj dok se uvodi više podsekcija.

Taxonomy
Sistem klasifikacije tema i predmeta, obično hijerarhijske prirode.

Time On Page – Vreme na stranici
Vreme koje korisnik provede na stranici pre nego što klikne. Takođe poznat kao “trajanje sesije”.

Naslov
Glavni element koji se koristi za opisivanje sadržaja stranice, prikazan kao HTML sintaksa <title>.

Saobraćaj
Posete stranici ili web lokaciji.

UGC
Korisnički generisani sadržaj – sve što je kreirao krajnji korisnik za upotrebu na komercijalnom sajtu, npr. otpremanja video snimaka, komentara na blogove, unosa enciklopedija, postova na forumu itd.

UI
Korisnički interfejs – prezentacija web sajta i način na koji korisnici komuniciraju sa njim.

Unnatural Links
Bilo koja veza koju su pretraživači odredili kao sumnjive, varljive ili manipulativne.

URL
Uniform Resource Locator – jedinstvena adresa određene web stranice ili datoteke na internetu.

Upotrebljivost
Koliko korisnik može da se kreće i izvodi željene radnje na web lokaciji.

UX
Iskustvo korisnika – sveukupno iskustvo koje korisnik ima u interakciji sa web stranicom, proizvodom ili uslugom.

Visibility
Sposobnost rangiranja.

Web strana
Stranica koja postoji na internetu.

Webmaster
Vlasnik ili menadžer web lokacije.

Web sajt
Zbirka web stranica koje se hostuju zajedno na internetu.

White Hat SEO
SEO praksa koja se prilagođava smernicama za pretraživače i ne pokušava da obmane ili manipuliše robotima. Suprotno od crnog šešira SEO.

WordPress
Najpopularniji svetski sistem za upravljanje sadržajem na mreži (CMS) za veb sajtove i blogove.

XML
Extensible Markup Language – jezik za pretraživanje jezika koji koriste za razumijevanje podataka na web lokaciji.

XML Sitemap
Sitemap kreiran u .xml datoteci za pretraživače radi lakšeg procesa.

Yandex
Pretraživač kreiran u septembru 1997. godine. Najpopularniji pretraživač u Rusiji.

YouTube
Popularni video hosting sajt – smatra se najvećim pretraživačem za videa na svetu.

Categories SEO