Studio Webi, Danteova 3, Beograd

SEO revizija web sajta

Revizijom web sajta dajete jasnu sliku integriteta web lokacije. Pronalaze se one tačke koje treba optimizovati da budete bolje rangirani na Googlu, da imate bolji organski saobraćaj i povećate vidljivost.

Kada se govori o uspešnom načinu revizije sajta analiza stručnjaka je od presudne važnosti u cilju poboljšanja performansi. Tokom revizije prikupljaju se podaci pomoću različitih alata koji pretražuju sajtove i daju uvide o SEO-u.

Pokretanjem revizije prvo na šta treba obraćati pažnju je tehnički SEO. Proverava se da li su sve stranice sajta dostupne pretraživačima i posetiocima, prilagođavaju primarne adrese i preusmeravaju druge, proverava robots.txt datoteka, pregledavaju HTTP statusni kodovi, brzina učitavanja stranice itd.

Revizija se nastavlja proverom: podataka o URL-ovima, naslovima, sadržajima, slikama, ključnim rečima, duplikatima sadržaja itd. Radi se na upotrebljivosti web stranica i povratnim vezama. Što se tiče povratnih linkova, važno je znati da jedna kvalitetna povratna veza (sa poznatih web lokacija) može da nadmaši veliki broj povratnih veza bez autoriteta. Posebna pažnja se posvećuje bezbednosti sajtova – sprečavanje da stižu spamovi na web lokaciju, malvare itd.

Svi navedeni koraci samo su kratak opis revizije web sajta. Iskusni webmasteri znaju sve zamke optimizacije, kao i „tajne“ i najefikasnije načina SEO strategija.