Studio Webi, Danteova 3, Beograd

Šta je Drupal – platforma za upravljanje sadržajem

Šta je Drupal – Osnove Open Source CMS-a

Drupal je sistem za upravljanje sadržajima poput WordPress-a ili Joomle. Omogućava netehničkim korisnicima da dodaju, ažuriraju i uklanjaju sadržaj sa web stranice. On pruža sve funkcionalnosti koje su potrebne da biste izgraditi sajt koji sadrži stranice, blogove sa komentarima, header-e i footer-e.

Drupal se može uporediti sa WordPress-om u pogledu mogućnosti, ali se zbog svojih modula, on često koristi kao okvir za aplikacije (application framework) i često prevazilazi funkcionalnost koja se pripisuje većini sistema za upravljanje sadržajem.

Kako Drupal radi?

Drupal vam omogućava da kreirate stranice i blogove, kreirate navigacione strukture – menije i upravljate korisnicima i komentarima koje objavljujete na blogu. Važno je upoznati Drupalov leksikon, jer se razlikuje od WordPressa.

Nodes (Čvorovi)

Osnovna jedinica sadržaja stranice u Drupalu se naziva Nodes. Drupal nudi dve vrste čvorova – osnovne stranice i blogove. Uopšteno govoreći, čvorovi imaju jedinstvenu URL adresu u kojoj se mogu videti. Postovi za blog su takođe čvorovi jer imaju jedinstvene URL adrese, ali imaju i neke dodatne funkcije koje su jedinstvene za postove u blogu.

Content Types (Vrste sadržaja)

Content Types su jedna od najkorisnijih karakteristika Drupala. Osnovne stranice i blogovi su dva odvojena tipa sadržaja. Tip sadržaja uključuje polja za određenu vrstu sadržaja. Osnovne stranice mogu imati samo naslov i polje tela (body field), dok bi blog post mogao da ima polje koje sadrži biografiju autora pored naslova i tela.

Tipovi sadržaja mogu da se modifikuju, kreiraju ili brišu. U praksi obično postoje nekoliko tipova sadržaja za klijenta, uključujući i sadržaje za vesti i za događaje (events).

Možemo kreirati tip sadržaja vesti koji sadrži polje ne samo za naslov, već i za podnaslov, Ili na primer pored osnovnog sadržaja, može da postoji i veza sa spoljnim člankom na kome se zasniva vest. Tip sadržaja događaja obično sadrže početni i krajnji datum / vreme i polje lokacije.

Kada dodelite polje (field) tipu sadržaja, onda kada kreirate čvorove određenog tipa sadržaja, ta polja postaju dostupna korisniku koji unosi sadržaj. Polja su jedna od mnogih različitih tipova, uključujući jednostavna tekstualna polja, formatirana tekstualna polja koja Vam omogućavaju da koristite WYSIWYG editor za rad za formatiranje teksta, numeričkim poljima, linkovima povezivanja za unos jedinstvenih URL adresa, polja datuma / vremena, polja za slanje slika itd. Postoji mnogo dodatnih modula koji dodaju tipove polja. Interesantan primer je GeoField modul, koji obezbeđuje polja za latitude/longitude i može se koristiti za geolokaciju sadržaja.

Blocks (Blokovi)

Blokovi su delovi poput dinamičkog ili statičkog sadržaja (bez URL-a). Blokovi mogu biti dodeljeni određenim globalnim regionima u temi tako da se prikazuju na celoj lokaciji. Tipičan primer statičkog bloka biće obaveštenje o autorskim pravima koje stavljamo u podnožje futera. Kada kreiramo jedan blok i dodelimo ga  u podnožju (footer-u) on će biti prikazan na svakoj stranici. Primer dinamičkog bloka je blok za prijavljivanje korisnika. Na nekim sajtovima koji omogućavaju korisnicima da se registruju i prijavljuju, blok prijavljivanja se može dodeliti bočnoj traci (sidebar) i pojavit će se u tom delu na više stranica, ali se neće prikazati kada je korisnik prijavljen, logika poznata kao dinamička, a ne statična.

Menus (Meni)

Drupal nudi način kreiranja, uređivanja i brisanja menija i stavki menija koji se pojavljuju u navigaciji vašeg sajta. Drupal nudi neke podrazumevane menije, kao što je glavni meni. Kada kreirate čvorove, možete ih dodeljivati meniju tako da korisnici mogu pregledati vaše nove stranice. Svaki meni u sistemu takođe obezbeđuje odgovarajući dinamički blok koji biste mogli da postavite u zaglavlje, podnožje ili drugu oblast da biste obezbedili navigaciju za korisnike.

Kako da koristimo Drupal?

Koristeći samo osnovnu funcionalnost koju Drupal pruža, možete da kreirate osnovnu, ali vrlo funkcionalnu web stranicu, kompletnu sa blogom i višeslojnom navigacionom strukturom. U praksi, klijenti traže znatno više funkcionalnosti, kao i prilagođene dizajne i integracije sa drugim platformama kao što su CRM ili sistemi automatizacije marketinga.

Views (Pogledi)

Najpopularniji modul za Drupal se zove Views. On je čak integrisan u poslednju verziju Drupala, ne treba dodatno da se instalira. Ovaj modul omogućava vam da kreirate dinamičke liste, tabele i druge prikaze podataka na vašem Drupal sajtu. Modul Views omogućava da navedete kakav sadržaj želite da prikažete, navedite bilo koji filter, sortirajte listu sadržaja i prikazite samo nekoliko izabranih polja, kao što su naslov i početni datum.
On ima mnoge napredne funkcije, ali uopšteno gledano, korisnici smatraju korisnim za:
–  Prikazivanje najnovijih vesti, događaja, saopštenja za javnost i sl. U bloku na početnoj stranici
–  Prikazivanje „istaknutog“ sadržaja u bloku
–  Prikazivanje liste arhiviranih saopštenja

Kako mi koristimo Drupal?

Do sada smo opisali šta je Drupal, kako to funkcioniše i kako se osnovno koristi. Dugi niz godina bavimo se izradom tema u ovom sistemu. Transformišemo sajtove u elegantni, intuitivni, robusni CMS experience kako naši klijenti traže od nas.

Pogledajte naše premium Drupal teme.