Studio Webi, Danteova 3, Beograd

Šta radi agencija za digitalni marketing

Izbor prave marketinške agencije podrazumeva pronalaženje najbolje za vaš brend i kulturu vaše kompanije.

– Na današnjem poslovnom tržištu, sve je u prepoznavanju brendova, angažovanju klijenata i razvoju konkurentne prednosti. Kako to radite? Tako što angažujete agenciju za digitalni marketing koja povezuje vaš brend sa kupcima kako, kada i gde žele.

Šta rade agencije za digitalni marketing?

– Ako nikada niste radili u agenciji ili angažovali neku eksternu agenciju, možda ne razumete šta agencija radi. Zašto postoji? Šta motiviše agenciju i ljude koji tamo rade? I što je najvažnije, kako agencija pomaže da izgradite brend i posao? Agencija je tim koji radi u partnerstvu sa svojim klijentima da bi im povećao i dopunio interne sposobnosti i resurse.

U osnovi, partnerska agencija anulira unutrašnje nedostatke i pomaže da izgradite svoj brend i poboljšate marketing. Agencije imaju uvide, stručnost, iskustvo i resurse koje nemate u svojoj kompaniji. Oni znaju kako da planiraju, mere i optimizuju digitalne napore u svim tačkama marketinškog brendiranja. A za one koji ne znaju, dodirne tačke (touch point) su sve tačke kontakta sa vašim klijentom. Dodirna tačka je u svakom trenutku kada potencijalni klijent dođe u kontakt sa vašim brendom, pre, tokom ili nakon što nešto od vas kupi.

Na primer, to može biti sajt, društvena mreža, pretraga na pretraživaču, mobilni ili email. Recimo da ste pokrenuli novi proizvod i spremni ste da ga plasirate, ali niste sigurni kako. Angažovanje eksterne agencije će vam pomoći da ga lansirate nova tržišta i razvijate svoje poslovanje.

Šta motiviše agenciju da želi da radi sa klijentom? Prvo, potrebna im je pravedna i razumna kompenzacija. Naravno, žele zaraditi novac. Kao i vaš biznis, oni imaju profitabilan biznis. Agencije znaju da ako je kompenzacija previsoka, odnos može biti kratkotrajan, jer klijent neće moći da održi toliki budžet.

Agencije vole da rade sa klijentima koji ih motivišu. Posao agencije, to je uslužni biznis. Oni su sastavljeni od ljudi, a ne od mašina. Šta je odličan klijent? Pa, to je neko ko želi da radi vrhunski marketing i da radi u partnerstvu sa agencijom nasuprot tome da ih tretira kao prodavca ili transakciju.

Kako funkcioniše agencija za digitalni marketing?

– Digitalne agencije postoje u raznim oblicima i veličinama, od malih agencija sa samo nekoliko zaposlenih do velikih globalnih agencija sa velikim brojem zaposlenih, ali bez obzira koliko je mala ili velika, unutrašnja struktura ima sličnosti. Svaka digitalna agencija ima nekoliko ključnih odeljenja s jedinstvenim skupovima veština koji sarađuju u korist svojih klijenata. Uloge i sposobnosti agencija se stalno razvijaju, ali pogledajmo neke od najčešćih.

Lideri u agenciji imaju znanje i iskustvo u upravljanju poslovanjem i strategijama, konceptom i razvojem poslovanja.

Account manager je spona između klijenta i internih agencijskih timova. Razmišljaju o tome kako izgraditi posao, nadgledati strategiju, iniciraju projekte i osiguravaju da poruke i kreativnost budu integrisani u marketinške tačke dodira.

Kreativni tim obuhvata nekoliko uloga, kreativni direktori, kopirajteri, art direktori i grafički dizajneri. Zajedno, kreativni tim razvija ideju koja se usklađuje sa brendom i kreativnom strategijom.

Web developeri kreiraju sajtove i aplikacije. Programeri razvijaju i nadgledaju sajtove kako bi bili sigurni da su funkcionalni. Testiraju ga i održavaju po potrebi.

Analitički tim analizira podatke koji govore o brendu i njegovim klijentima, oni mere koliko je uticaj kampanja na tržištu, otkrivaju šta radi i šta treba popraviti.

U zavisnosti od potrebe agencije i njenih različitih klijenata, postoje medija planeri, social community manadžeri, SEO menadžeri, menadžeri odnosa sa klijentima i još mnogo toga.

Ono što je najvažnije je da izaberete agenciju koja ima sposobnosti i iskustvo u specifičnim oblastima koje su vam najpotrebnije.

Proces u odnosu klijent-agencija je strateški i kreativni. Klijent piše kratak zadatak, koji se naziva projekt ili poslovni podnesak. Informacije kao što su poslovni cilj, ciljna publika.

Agencija zatim prevodi zadatak klijentovog projekta u ono što se zove kreativna strategija, koju kreativni tim agencije koristi za razvoj kampanje. Strateški i kreativni proces nije se mnogo promenio tokom godina, uprkos tome što se marketing promenio usled digitalne revolucije. Mnogi od procesnih izazova danas su isti kao i pre mnogo godina.

Prvi korak je otkrivanje. Agencija prikuplja informacije – koji marketinški problem treba rešiti. Pregledanje vašeg projekta i istraživanje, postavljanje pitanja.

Drugi korak je planiranje. Kreiranje profila ciljne publike. Razvijanje plana za postizanje ciljeva. Definisanje korisničkog doživljaja, način na koji se ljudi kreću kroz sve tačke digitalnog putovanja.

Treći korak je razvoj. Kada se obe strane slože oko plana, počinje implementacija. Na pr. izrada oglasa, online oglasi, e-mail marketing, oglasi u društvenim medijima, video oglasi i drugo.

Četvrti korak je merenje. Izmeriti koliko je kampanja uspešna, pregledati analitiku u odnosu na ciljeve. Da li dolazimo do pravih ljudi? Da li su poruke uspešne? Da li generišemo potencijalne kupce i prodaju? Šta radi dobro a šta ne?

Pet korak je optimizacija. Analizirate šta je dobro i šta treba popraviti.

Izbor digitalne agencije koja pravilno razvija digitalno prisustvo od veliki je važnosti a na vama je da ispratite ova upustva.