Studio Webi, Danteova 3, Beograd

Zašto je važan marketing na društvenim mrežama

Kako najbolje definisati šta su društveni mediji i šta znači plasirati biznis na tim kanalima?

Društveni mediji su online platforme koja omogućava pojedincima i kompanijama da komuniciraju i dele informacije javno ili privatno. Pojam društvenih mreža koristiti se za opisivanje različitih medija koji su namenjeni za interakciju korisnika. Ono što online prostor čini društvenom mrežom je postojanje aktivne zajednice na kojoj korisnici razgovaraju.

Šta je marketing na društvenim mrežama?

Marketing na društvenim mrežama je proces korišćenja raznih kanala da bi se došlo do ciljne publike  – pomoću relevantnih informacija, promocija, izgradnjom poverenja, interakcijom i prodajom. Restorani kada dele recepte svojih najboljih jela na Facebook stranici, oglašavanje velikih kompanija na LinkedIn-u kako bi promovisali svoju kulturu poslovanja. Društveni kanali se koriste da privuku pažnju, pošalju poruku, promovišu proizvode ili usluge.

Marketing na društvenim medijima je način da dođete do ogromne publike. Prema statistikama, danas ima skoro dve milijarde korisnika na društvenim medijima. Prebacivanje sa tradicionalnog marketinga na marketing na društvenih mrežama nije učinjeno preko noći. To se desilo kao deo evolucije komunikacije na Internetu.

Kako su tehnologije napredovale, web autoriteti poput AOL-a ii MySpace omogućili su korisnicima međusobnu komunikaciju. Sledeći talas je počeo nastankom Facebooka, Twittera i Instagrama koji su omogućavali viši stepen interakcije.

Komuniciranje putem interneta pomoću društvenih medija postalo je dijalog koji je koristan i potrošačima i brendovima. Korisnici lakše pronalaze organizacije koje su im potrebne.

Zašto investirati u marketing na društvenim medijima?

Društveni mediji smanjuju troškove, povećavaju vidljivost marketinških kampanja. Ovi mediji će se razvijati i u budućnosti i gde god postoje online zajednice u kojima potrošači komuniciraju i provode vreme, tu će marketeri pokušavati da pridobiju njihovu pažnju.

Zašto se fokusiranje na marketing društvenih medija isplati za vaše poslovanje? Vaša publika je već aktivna barem na jednoj socijalnoj mreži.

Na društvenim medijima klijenti provode vreme i pružaju informacije o tome ko su, gde žive. Marketinške kampanje su uspešnije kada su podržane dobrim informacijama. Imate mogućnost da ciljate demografske podatke koje želite, sa pravim porukama ili oglasima, na osnovu podataka koje su korisnici dali o sebi.

Jedan od glavnih razloga zašto su društveni mediji efikasni u postizanju ciljeva je to što je vaša komunikacija sa potrošačima personalizovana.

Možete da dosegnete veliki broj korisnika za mali deo troškova koji se daju za TV spotove ili bilborde. Za razliku od tradicionalnog oglašavanja, pomoću analitike možete saznati da li su vaše poruke bila korisne. To ne znači da je marketing na drugim kanalima beskoristan. U stvari, vaš marketiški nastup će biti potpun kada koordinirate sve kanale preko društvenih medija, e-pošte, marketinga na pretraživačima i još mnogo toga.

Korišćenje društvenih medija za plasiranje poslovanja je stalan proces. Ako vaša organizacija koristiti ove kanale sa svrhom, moći ćete da prenesete svoj marketing na nove visine.