Email Marketing – Konvertovanje posetioca u kupce i generisanje ponovljene prodaje od postojećih klijenata.

Email Marketing Servisi

Izaberite Odgovarajući Sadržaj

Email marketing je jedan od najefikasnijih i najuspešnijih načina za pronalaženje novih kupaca, pretvaranje posetioca u kupce i generisanje ponovljene prodaje od postojećih klijenata. Uz pomoć prave email marketing strategije, imaćete dobar procenat konverzija.

Važno je zapamtiti da svaka elektronska poruka koju pošaljete pomaže u izgradnji odnosa koji imate sa korisnicima. Da biste uspešno razvili ove odnose i povećali prodaju potreban vam je pažljivo isplaniran pristup.

Email marketing je slanje promotivnih komercijalnih sadržaja putem pošte korisnicima koji su prihvatili da primaju date sadržaje. To je poslovna strategija za zadržavanje klijenata i povećavanje baze korisnika kroz izvršavanje i isporučivanje bitnih sadržaja.

E-mail marketing pruža efektivnu vezu sa ciljanom publikom i ima odličan povrat investicije (ROI). Obratite se trenutnim i potencijalnim klijentima i obavestite ih o najnovijim poslovima i vestima u vezi vaše kompanije.

Personalizovana, segmentirana i ciljana marketinška kampanja e-pošte je važna za prepoznavanje brenda i pokretanje konverzija. Koristimo alate, strategije, za praćenje rezultata kako bi postigli najbolji mogući angažman. Pažlijvo pratimo kompletnu strategiju marketinga e-pošte od dizajna šablona do praćenja i izveštavanja.

Najbolja strategija za marketing e-pošte
Planiramo strategije za privlačenje definisanih ciljnih klijenata i utvrđivanje njihovih potreba za informacijama.

Email marketinške kampanje
Dizajniramo šablone e-pošte za komunikaciju sa publikom. Upravljamo marketinškom kampanjom putem poruka koja dovodi do značajnih promena u prodaji i profitabilnosti.

Praćenje i izveštavanje

Pravimo detaljan izveštaj o ključnim aspektima kampanje, na primer, ko je kliknuo na vašu poruku, na sajt, ko je konvertovao.

Koje su najbolje platforme za e-poštu?

Postoji veliki broj platformi za e-poštu. Da navedemo samo neke, Marketo, ExactTarget, JangoMail, iContact, ConstantContact, MailChimp, i Vertical Response.

Da li ste znali da se svaki dan šalje 247 milijardi e-poruka? To znači da e-marketerima još teže da privuku pažnju svoje ciljne publike – ali je to još uvek moguće.
Prilikom kreiranja sadržaja poruke, treba odrediti sledeće: Koji je cilj poruke? Nemojte zbunjivati primaoce sa previše različitih poziva na akciju ili previše teksta za čitanje. Dajte poruci jasnu svrhu i olakšajte čitaocu da preduzme željenu radnju, bilo da klikne na odredišnu stranicu, da popuni obrazac, prijavi se za webinar ili pozove da se raspita o konsultacijama .

Koji sadržaj poruke obično daje najbolje rezultate?

Iako to zavisi od mnogih faktora kao što su vaši poslovni ciljevi i vrsta industrije, važno je da obavite istraživanja. Kada je reč o sadržaju, držite poruku jasnom i kratkom – ali i odražavajte poslovnu „ličnost“ i priču o brendu. Postavite jasan poziv na akciju.

Jedan od načina kojim pomažemo optimizaciju i povećanje performansi elektronskih poruka je kroz procenu rezultata A / B testiranja. A / B testiranje je brz način da se uporede dve varijante na istom elementu ili delu e-pošte. Neki od elemenata poruke koji se mogu testirati su naslov, položaj dugmeta, boja dugmeta, glavni izbor slike, poziv na akcioni tekst.