Studio Webi, Danteova 3, Beograd

Grafički dizajn – Svaki projekat je individualan i jedinstven kao otisak prsta

Vaš Vizualni identitet

Inspirišete korisnike da vas angažuju

Grafički dizajn je disciplina kojom kreativni umetnici koriste različite tehnike grafičke umetnosti kako bi se vizuelno predstavile ideje. Ili, jednostavnije, klijent misli, a dizajneri moraju da ga tumače, razumeju i stvaraju. – a zatim ga prebace u komercijalno okruženju tako da ga potrošači mogu osetiti. Dobar savremeni grafički dizajn živi u našim svakodnevnim životima u malim trenucima, čak i kada to ne primetimo. Boje i simboli stvaraju vezu u našem umu sa stvarima koje svakodnevno osećamo.

Dobar vizualni identitet je osnovno polazište za dobar marketing. Kada predstavimo grafičkim dizajnom ono što klijent želi da prenese svojim kupcima tada smo uspešno završili posao. Savremeni grafički dizajn kreira i uspostavlja uspešno brend.

Kada radimo sa klijentima, pokušavamo da se shvatimo njihovu poslovnu kulturu kao sredstvo pomoću koga možemo otkriti najosnovnije elemente njihovog brenda, a zatim ih pretvoriti u živopisne, neizbrisive slika.

Vaš logo je kamen temeljac koji će potrošači prepoznati kada angažuju vašu kompaniju. Vaša reklama nije samo stvorena za popunjavanje prostora u magazinima, bilbordima ili web sajtovima. To je umetničko delo namenjeno klijentima koje šalje poruku da Vaš brend predstavlja neku vrednost za njih.