Više od Web navigacije

Kako korisnici komuniciraju

UX dizajn se bavi ispitivanjem interakcija koje ljudi imaju sa vašom digitalnom platformom. Naglasak je na tome kako je sadržaj grupisan na sajtu kako bi se osiguralo da je organizovan na najbolji način za posetioce.

Korisničko islustvo je više od navigacije na Web stranici. Analizira se kako korisnici prelaze sa stranice na stranicu unutar sajta. Kako treba da komuniciraju prilikom pregledanja stranica? Da li žele da filtriraju opcije pretraživanja pre pretrage ili nakon toga? Odgovori na ova pitanja će diktirati strukturu vašeg sadržaja.

Korisničko iskustvo podrazumeva ponašanje neke osobe, stavove i emocije u vezi sa korišćenjem određenog proizvoda, sistema ili usluge.