internet stvari

Internet stvari, Internet of things (IoT)

Internet stvari (IoT) se odnose na ogroman svet međusobno povezanih uređaja sa ugrađenim senzorima koji su sposobni da pružaju podatke preko Interneta.

digitalna transformacija

Digitalna transformacija poslovanja

Sudeći po najnovijim tehnološkim trendovima, digitalna transformacija će ostati jedan od glavnih prioriteta…