Studio Webi, Danteova 3, Beograd

5 koraka u digitalnoj marketinškoj kampanji

Ako želite da dođete do vaših idealnih kupaca na današnjem digitalnom tržištu, morate početi sa dobro definisanim i organizovanim digitalnim marketinškim kampanjama. Digitalne marketinške kampanje pomažu da vaš brend dostavlja ciljne poruke pravoj publici u idealno vreme i samim tim utiče na konverzije.

Ali, gde početi?

U nastavku ćemo vas uputiti kroz 5 koraka u kreiranju pobedničke digitalne marketinške kampanje i objasniti kako vam digitalna agencija može pomoći da je započnete.  

1. Identifikujte svoju publiku

Jedan od najvažnijih koraka u razvoju kampanje u digitalnom marketingu je definisanje vaše ciljne publike. Prepoznavanje vaših idealnih kupaca i upoznavanje njihovih preferencija pomaže da kreirate efikasnije poruke koje privlače ove potrošače. Da biste započeli, morate kreirati generalizovane profile vaših ciljnih kupaca. Ovi profili treba da sadrže osnovne demografske podatke kao što su godina, pol i lokacija, kao i specifičniji podatke kao što su interesi, motivacije i ponašanje prilikom kupovine. Ovi profili će pomoći u vođenju strategije kampanje.  

2. Definišite ciljeve kampanje.

Kada identifikujete ko je vaša ciljna publika, onda ćete morati da definišete ciljeve u digitalnoj marketinškoj kampanji. Šta se nadate da ćete ostvariti sa vašom kampanjom? Iako je krajnji cilj za većinu preduzeća prodaja, nije svaka kampanja usmerena na prodaju proizvoda ili pružanju usluga. Vaša strategija treba da angažuje potrošače na svakom koraku putovanja prilikom interakcije s vama. To znači da će neke od vaših marketinških kampanja biti usmerene i na potrošače koji još nisu spremni za kupovinu. Možete razviti kampanje koje imaju za cilj podizanje svesti o brandovima ili edukovanje vaše publike kroz kvalitetan sadržaj. Razmislite pažljivo o ciljevima za svaku kampanju jer će uticati na kanale i poruke koje koristite.  

3. Strateško odabrati svoje kanale.

Ako želite da sprovodite kampanje za digitalni marketing, onda morate strateški da odlučite koje kanale ćete koristite da biste došli do svoje publike. Mnoge digitalne marketinške kampanje uključuju različite kanale. Međutim, ako želite da maksimalno iskoristite svoje vreme i budžet za marketing, moraćete da odaberete kanale koji će vam najlakše omogučiti da dođete do svoje ciljne grupe. Prilikom izbora kanala koji će se koristiti u vašim kampanjama, uzmite u obzir gde vaša publika provodi većinu svog vremena. Ako su većina vaših kupaca redovni korisnici društvenih mreža, onda možete razmotriti korišćenje društvenog medija i oglasa kako biste dosegli svoju publiku. Ako vaša publika preferira elektronsku komunikaciju, možda ćete želeti da pojačate marketing pomoću elektronskih poruka .  

4. Kreirajte ciljeve kampanja

Sada kada znate ciljnu grupu i kako ćete doći do njih, vreme je da odredite svoje ciljeve. Sadržaj koji ide u vaše marketinške aktivnosti zavisiće od toga koji su vaši ciljevi i koje kanale koristite. Vaša ciljna publika bi trebala biti fokusu vaših poruka.

5. Pratite uspeh i potražite načine za poboljšanje

Jedini način da sigurno znate da li su vaše digitalne marketinške kampanje efektivne je da pratite svoj uspeh tokom vremena. Ovaj proces uključuje praćenje metrika koje se usklađuju sa ciljevima kampanje. Na primer, ako je vaš cilj da povećate saobraćaj do vašeg sajta, onda možete pratiti broj klikova linkova. Ako je cilj kampanje povećati prodaju, onda pratite koliko je potrošača kupilo na osnovu vaše kampanje i koliko su potrošili. Nije dovoljno da pratite samo ove metrike. Takođe ćete morati da analizirate uvide iz ovih podataka kako biste pronašli načine za poboljšanje. Saznajući šta funkcioniše i šta još treba da radi, moći ćete da izvršite izmene na osnovu podataka kako biste poboljšali svoje kampanje.