Studio Webi, Danteova 3, Beograd

Šta je Google Tag Manager i zašto ga koristiti?

Ako niste upoznati o prednostima koriščenja Google Tag Manager, verovatno se pitate šta je i zašto biste ga trebali koristiti. Odgovorićemo na najčešća pitanja oko Google Tag Managera.

Šta je Google Tag Manager?
Po čemu se razlikuje od Google Analitike?
Da li je jednostavan za upotrebu?
Zašto treba koristiti Google Tag Manager?
Koje su prednosti?
Šta mogu da pratim u Google Tag Manageru?
Gde mogu da naučim više o Google Tag Manageru?

Šta je Google Tag Manager (GTM)?

Google Tag Manager je besplatan alat koji vam omogućava upravljanje i kontrolu tagova (delova koda ili piksela za praćenje) na vašoj web lokaciji (ili mobilnoj aplikaciji) bez potrebe za modifikacijom koda.

Velika prednost GTM je da možete sami da upravljate kodom. „Više nisu potrebni programeri. GTM postaje veoma zgodan kada imate puno tagova jer se sav kod čuva na jednom mestu.

Da li je Google Tag Manager jednostavan za upotrebu?

Kažu da je „jednostavan“ alat koji svaki marketar može koristiti bez potrebe za programerom. Google Tag menadžer nije „lak“ za upotrebu bez potrebnog tehničkog znanja ili obuke.

Morate imati znanje da biste razumeli kako da postaviti tagove, okidače i promenljive. Ako planirate marketing kampanje pomoću Facebook piksele, treba da razumete kako rade pikseli za praćenje. Ako želite da pratite događaja u Google Tag Manageru, morate znati šta su „događaji“, kako funkcioniše Google analitika, koji podatke možete da pratite pomoću događaja, kako izgledaju izveštaji u Google analitici i kako imenovati kategorije, akcije i oznake.

Hajde da pređemo na način kako funkcioniše Google Tag Manager …

Postoje tri glavna dela Google menadžera oznaka:

    Oznake: Isečci Javascripta ili piksela za praćenje
    Okidači: Govore GTM-u kako pokrenuti tagove
    Varijable: Dodatne informacije GTM koje će možda trebati za oznake i okidače

Šta su oznake?

Oznake su delovi koda ili piksela za praćenje. Te oznake govore Google Tag menadžeru šta treba učiniti.

Primeri uobičajenih oznaka u Google Tag Manageru  su:

 – Univerzalni kod za praćenje Google Analytics-a
 – Adwords kod za remarketing
 – Adwords kod za praćenje konverzija
 –  Facebook pikseli

Šta su okidači?

Okidači su način za aktiviranje oznaka koje ste postavili.

Šta su promenljive?

Promenljive su dodatne informacije koje će možda trebati za vaše oznake i okidače. Najosnovnija varijabla koju možete da kreirate u GTM-u je Google Analitics UA broj (ID za praćenje).

Po čemu se Google Tag Manager razlikuje od Google Analytics-a?

Google Tag Manager je potpuno drugačiji alat koji se koristi samo za čuvanje i upravljanje kodom treće strane. Ne postoje izveštaji ili bilo koji način za analizu u GTM-u.

Google analitika koristi se za stvarno izveštavanje i analizu. Svi ciljevi ili filtri za praćenje konverzija upravljaju se putem Analitike.

Sva izveštavanja (izveštaji o konverzijama, prilagođeni segmenti, prodaja e-trgovine, trajanje sesija na stranici, stopa napuštanja početne stranice, izveštaji o angažmanu itd.) posmatraju se u Google analitici.

Koje su prednosti Google Tag Managera?

Jednom kada ga savladate, ono što možete učiniti sa GTM je prilično neverovatno. Možete da prilagodite podatke koji se šalju u Analitiku. Možete da konfigurišete i pratite osnovne događaje poput preuzimanja PDF-a, izlaznih veza ili klikova na dugme.

Možete dodati kod u GTM i testirati ga bez potrebe da uključite programere.

Šta možete pratiti u GTM-u?

    Događaji (klikovi na veze, preuzimanja PDF-a, dodavanje u korpu, uklanjanje iz klika
    Praćenje promena
    Napuštanje forme
    Napuštanje prilikom online kupovine
 

Google Tag Manager može znatno olakšati organizaciju ako ste voljni da naučite kako funkcioniše.