Studio Webi, Danteova 3, Beograd

Glavni principi uspešnog UX dizajna

Da biste podesili uspešno korisničko iskustvo, postoji nekoliko ključnih principa koji treba imati na umu tokom čitavog procesa UX dizajna. Takođe je važno napomenuti da različiti projekti mogu imati različite potrebe i zahteve u kojima se ovi principi ne mogu uvek primenjivati. Razumevanje značaja i konteksta ovih smernica može vam pomoći da odlučite koja metodologija će se uključiti u vaš sledeći projekat.

1. UX je socijalno orijentisan: interakcija sa kompjuterom je nekada bila jednosmerna. Internet je sve to promenio. Društvena interakcija u virtuelnom svetu sada je ključna karakteristika. Sve od toga kako se posetilac ponaša tokom gledanja sajta, kako i od koga kupuju stvari je društvena interakcija. Imajući ovo u vidu UX dizajner će kreirati relevantne elemente dizajna i povezati koriničko iskustvo sa dizajnom.

2. UX je razgovor – razgovor između kompanije i korisnika. Svaki profesionalni UX dizajner zna da je cilj stvoriti dijalog sa potencijalnim i trenutnim kupcima; U okviru ovog dijaloga, u mogućnosti smo da otkrijemo više o njihovim potrebama i imaćemo pravi uvid u stvaranje efikasnijih rešenja u kojima saznajemo njihove potrebe i ispunjavamo ih.

3. UX je kontinuirani proces: iskustva se mogu vremenom menjati, rezultati i ključni uvidi se retko otkrivaju svi odjednom. Korisnici možda neće uvek imati dobro iskustvo sa promenama u vašem dizajnu ili novim funkcijama. Osigurati da svaki korak i tranzicija budu glatki, može znatno poboljšati korisničko iskustvo.

4. Kontekst je ključan: savremeni digitalni prostor učinio je daleko lakše stvaranje proizvoda i sadržaja, što zahteva dizajnerska rešenja koja će se ubrzati sa tim tempom. Kao UX dizajneri, moramo stalno da procenjujemo da li rešenje koje smo napravili rešava probleme korisnika. Da li se rešenje zaista uklapa u kontekst životnog korisničkog iskustva?

5. Iskustvo mora biti dizajnirano za korisnika: Ponekad dizajner može izgubiti fokus i početi dizajnirati više za sebe nego za korisnika. Ova česta greška može stvoriti problem u vezi idealnog korisničkog iskustva, zasnovanog na potrebama korisnika i njegovim ciljevima. Upoznajte svog korisnika i uvek držite perspektivu korisnika na umu tokom procesa dizajna.

6. Velika iskustva su jednostavna: ponekad je manje više. Jasnoća je važnija od količine. Održavanje jednostavnog rešenja kao najvišeg prioriteta može pomoći da se izbegnu prekompleksa i neefikasna rešenja.

7. Odlična kontrola potreba korisnika: Nema ničeg lošijeg od osećaja da nema izbora. Ako se korisnik oseća kao da nema opcija, pojaviće se frustracija. Imajući temeljno razumevanje potreba korisnika za kontrolom i fleksibilnošću u određenim zadacima, možete uspešno razvijati pozitivno korisničko iskustvo.

8. Psihologija je važan aspekt u UX: mnoge aktivnosti poput istraživanja i dizajna, imaju poreklo u dokazanim psihološkim činjenicama. Razumevanje vašeg korisnika nije samo demografske prirode, već se uključuje i psihološke informacije. Dizajneri UX, moraju da znaju šta su akcije korisnika, njihove motivacije i kognitivne pristrasnosti. Pored toga, potrebno je da razumemo uticaj i efekat naših dizajnerskih rešenja na naše korisnike i dizajn celokupnog korisničkog iskustva.

9. UX zahteva holistički pristup: Iskustvo koje stvarate je više nego samo prodaja proizvoda. Sa holističkim pristupom, potrebno je uzeti u obzir čitavo korisničko putovanje. Ovo uključuje svaku interakciju koju korisnik može imati sa kompanijom i njegovim brendom. Razmišljanje o celokupnom procesu korisničkog putovanja će vam pružiti bolji uvid u koje tačke na putu možete poboljšati kako bi se vaši korisnici uključili.

10. Uspešno korisničko iskustvo će voditi korisnika do željenog odredišta, držati ga angažovanim i obaveštenim tokom čitavog procesa, i pomoći mu da postignu sve svoje ciljeve s minimalnim naporom.