Studio Webi, Danteova 3, Beograd

Kako napisati kvalitetan SEO sadržaj

Kvalitetan sadržaj ima moć da razvije posao. Pravilan SEO sadržaj na sajtu se kreira da privuče i udovolji i online korisnicima i pretraživačima.

SEO copywriting dovodi saobraćaj na sajt, stiže do ciljne publike, ubeđuje posetioce da preduzimaju akcije i poboljšava rangiranje u pretraživačima.
Postoji razlog zašto se kaže „Content is king“ u svetu online marketinga.

Identifikovanje publike

Lepo je verovati da svako želi da kupi Vaše proizvode ili usluge, ali to nije slučaj. Postoji specifična publika za ono što imate, i sadržaj mora biti napisan za tu publike. Koja je vaša ciljna publika? Kako saznati?

To možete učiniti postavljanjem važnih pitanja, kao što je na primer koji su tipovi osoba koji žele ili trebaju proizvod? Koliko su stari? Koji je njihov nivo obrazovanja? Upoznavanje sa njihovim ponašanjem i željama će pomoći da napišete sadržaj koji će ih angažovati.

Definisanje cilja sadržaja

Kada znate za koga pišete, želite jasnu ideju o onome o čemu pišete. Jedna od karakteristika SEO sadržaja je da je organizovan. Svaka web stranica ima jasan fokus na temu, kao i jasno mesto u hijerarhiji sajta – bez obzira da li se radi o kategoriji usluga, proizvodu ili vodiču „kako da“ kao što je ovaj.

Drugim rečima, nije dobar plan da se o svemu piše na svakoj stranici sajta. Ovo je zbunjujuće i beskorisno za čitača i pretraživače.

Umesto toga, budite specifični. Definisanje cilja za svaku stranicu će vam pomoći da napišete korisni sadržaj koji se drži teme i koji, naravno, sadrži ključne reči koje će korisnici verovatno koristiti prilikom pretraživanja na mreži.

Dodeljivanje ključnih reči

Pisanje SEO sadržaja sa jasnim ciljem dovodi do identifikacije relevantnih ključnih reči. Cilj i tema svake stranice treba da  budu u skladu sa ključnim rečima koje će se koristite na toj stranici. Iako je ovo organski proces, važno je i da znate koje su Vaše ključne reči i da dodelite ključne reči svakoj stranici.

Da biste dodelili ključne reči, odaberite jednu primarnu ključnu reč koja opisuje stranicu i nekoliko povezanih ključnih reči koje podržavaju primarnu. Pravilan SEO sadržaj sadrži ove reči ne samo u body delu stranice (zaglavlja, slike i linkovi), već i u head-u, kao što su naslovna oznaka, meta opis i meta ključne reči.

Napišite jedinstven, kvalitetan sadržaj

Kvalitetno pisanje jasno prenosi poruku. Ono je privlačno za čitaoce, korisno i zabavno. Ako niste sigurni u svoje veštine pisanja, angažujte profesionalca da biste izbegli osnovne gramatičke i pravopisne greške koje utiču na ciljnu publiku.

Ali čak i najbolje napisani sadržaj može biti dosadan. Pa kako se izdvojiti? Otkrijte svoj jedinstveni prodajni predlog – ono što razlikuje Vaš posao od konkurenata – i koristite ga kao inspiraciju za pisanje sadržaja.

U smislu ciljeva SEO optimizacije sajtova, kvalitetan sadržaj znači sadržaj koji zadovoljava određene SEO smernice i najbolje prakse.

Optimizacija sadržaja

Koraci od jedan do četiri u ovom vodiču će vam pomoći da napišete kvalitetan sadržaj. Posle treba da ga optimizujete u SEO svrhe. Optimizacija sadržaja web sajta – SEO podrazumeva korišćenje ključnih reči na važnim mestima na vašem web sajtu, onoliko često koliko je to prirodno u Vašoj industriji i za Vaš tip posla.

Ovaj korak se ne može postići bez posmatranja vaše konkurencije. Pomoću određenih SEO alata možete analizirati web sajtove konkurenata da biste saznali ove informacije.

Želite da znate koliko Vam je sadržaja potrebno na sajtu i na svakoj pojedinačnoj stranici. Morate znati koliko često koristiti ključne reči u sadržaju i gde ih stavljate.

Categories SEO